• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

แก้หูกาง เชียงใหม่

Started by Cindy700, June 05, 2024, 03:09:09 PM

Previous topic - Next topic

Cindy700

แก้หูกาง เชียงใหม่ โดยทั่วไปใบหูของคนเราจะแนบไปทางด้านหลังชิดกับหนังศีรษะ ทำมุมกันประมาณ 25-35 องศา น้อยมากที่จะเห็นคนหูกาง ซึ่งหูกางมักเกิดได้ตั้งแต่เด็ก เพราะส่วนหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะของใบหูที่ดีต้องมีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป หรือกางมากไป ทำให้ขาดความมั่นใจ ควรปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อแก้ไข
Tags : แก้หูกางเชียงใหม่

Ailie662

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Naprapats

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

luktan1479

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Hanako5

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

dsmol19

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Prichas

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Naprapats

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Hanako5

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

dsmol19

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Hanako5

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Fern751

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Hanako5

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ Meda clinic